CHARLES_web_small3
 Cena kavalíra

23


Jakou cenu má Kavalír.

Určitě se shodneme na tom, že pro milovníka tohoto plemene a zvláště pro toho, komu je některý z kavalířích krasavců životním společníkem, je Kavalír k nezaplacení. To je však hodnota pomyslná, těžko vyčíslitelná, těžko kvantifikovatelná.

Já bych se však rád zmínil o hodnotě zcela konkrétní, exaktně vyčíslitelné, zkrátka o hodnotě dané ekonomickými veličinami, se kterými se chovatel při své chovatelské činnosti musí vyrovnávat. Jakou cenu, myšleno finanční, vlastně Kavalír má?

Velká většina zájemců o štěně Kavalíra otázkou „kolik u vás stojí štěně?“ dokonce zahajuje své dotazování u chovatele. Nemyslím si, že je to ten nejdůležitější údaj a rozhodně by tak neměl hovor mezi zájemcem a chovatelem začínat. Už proto ne, že není Kavalír jako Kavalír. Jako zájemce o pejska bych nejprve měl vědět, jakého pejska vlastně chovatel nabízí. Zda jde skutečně o čistokrevného Kavalíra, jehož původ lze doložit průkazem původu, v jakých podmínkách jsou Kavalíři u daného chovatele odchováváni, z jakých rodičů štěňátko pochází, jaké zdravotní předpoklady štěňátko má, jde-li o štěňátko z chovu, který odchovává kvalitní jedince s ambicemi na další chov a případně i s předpoklady pro výstavní úspěšnost. A velmi důležité je, jak chovatel s rodiči i štěňaty zachází. Jde o důležitou okolnost, která může mít na další život a chování pejska i v dospělosti významný vliv.

Teprve po zjištění těchto informací je vhodné se zeptat na cenu, za jakou je chovatel ochoten štěně prodat.

Zájemce se potom musí rozhodnout na základě všech těchto informací a s ohledem na momentální situaci v nabídce a poptávce a také s ohledem na své finanční možnosti, jestli štěně koupí nebo ne.

Z pohledu chovatele je stanovení ceny, za kterou bude štěňata prodávat, dosti zásadní rozhodnutí. Nemám na mysli ty, kteří odchovají jeden či dva vrhy a dál v chovu nepokračují. Chtěl bych se zamyslet nad tvorbou ceny s těmi, kteří provádí chov dlouhodobě a systematicky.

Může být samozřejmě rozdíl mezi tzv. cenou ekonomickou a cenou smluvní, tj. cenou, za kterou je prodej nakonec realizován. Ta může být nižší, ale také vyšší než cena ekonomická.


Při kalkulaci ekonomické průměrné ceny, která bude vycházet z nutných nákladů na odchov štěňat, bude důležité znát základní statistické údaje.

Prvním z nich je průměrný počet štěňat na 1 vrh. Plemeno Kavalír K.Ch.S. patří mezi malá plemena, jejichž vrhy nebývají příliš početné. Z přehledu vrhů v kalendářním roku, který zpracovává a zveřejňuje Klub chovatelů KaKCHšp.-Praha, vychází dlouhodobý průměr 3,78 štěňat na jeden vrh. Pro jednoduchost a při mírném optimismu můžeme uvažovat se 4 štěňaty na 1 vrh.

Dalším důležitým údajem je průměrný počet vrhů na 1 fenu za dobu, po kterou může mít podle chovatelských zásad štěňata. Fena je zařazena do chovu od věku 15 měsíců do věku 8 let (výjimečně, jde-li o kvalitního jedince v dobré kondici po schválení 1 vrh i po dovršení tohoto věku), přičemž povolen je 1 vrh v kalendářním roce. Teoreticky může mít maximálně 6 (resp.7) vrhů. Realita však bývá skromnější. Reálný průměrný počet jsou 4 vrhy. Důvodem je, že řada výstavně úspěšných fen obětuje část svého produkčního věku ve prospěch výstav. Dalším důvodem, proč je reálný průměrný počet vrhů nižší, jsou nezabřeznutí, zdravotní problémy související s graviditou nebo předčasné vyřazení z chovu z jiných chovatelských důvodů.

Výsledkem je, že průměrný počet štěňat je 4 x 4 = 16.

Průměrný počet štěňat za produkční dobu feny je základní údaj, od kterého se odvíjí další propočty.


Zkusme sledovat jednotlivé nákladové položky, které souvisí:

  1. s odchovem chovné feny

  2. s odchovem vlastních štěňat

  3. se zajištěním životních potřeb starších fen


Budu uvádět vždy v jednom sloupci uvažovanou běžnou spodní hranici a ve druhém sloupci uvažovanou horní hranici nákladů s ohledem na cenovou hladinu roku 2006.

Rozdíl mezi spodními a horními hodnotami může být ve skutečnosti někdy ještě větší než uvádím (např. při dovozu chovného jedince ze zahraničí může být cena výrazně vyšší).


 

Náklady vztažené na celou produkční dobu feny resp. na průměrný počet štěňat za dobu života feny.

Kalkulace

Spodní hranice v Kč

Horní hranice v Kč

1

Pořízení fenky

Horní hranice může být i vyšší

10.000

23.000

2

výživa feny od zakoupení do věku 8 roků

Průměrná cena denní dávky kvalitního krmiva je v rozmezí 6 až 8 Kč. 6 (8) x 365 x 8 =

17.520

23.360

3

Vakcinace od pořízení do věku 8 roků

1 vakcinace 300 až 400 Kč

300 (400) x8

2.400

3.200

4

Uchovnění feny (svod nebo 1 výstava + bonitace) poplatky + cestovní náklady

Jde-li o individuální bonitaci, přičtěte 1.500,- Kč

1.500

2.500

5

Krytí – cestovní náklady (při ceně 3 Kč/km)

Min. do vzdál. 2x 100 km

8 x 200 x 3

Max. 2x 400 km x 4 x 3 =

Při krytí v zahraničí jsou náklady výrazně vyšší

4.800

9.600

6

Krytí – krycí listy

4 x 150,-

600

600

7

Krytí – poplatek za krytí

Min. 4 x4 x 800 (za 1 štěně)

Max. 4 x 9000 (může být i více)

12.800

36.000

8

Ostatní veterinární služby pro jinak zdravou fenu (nesouvisející s vrhem štěňat) odčervování, ošetření proti vnějším parazitům, čištění zubů atd.

 

4.500

4.500

9

Zvýšené náklady na výživu + potravinové doplňky před porody

Min. 4 x 30 (dnů) x 10 Kč/den =

1.200

2.000

10

Porody – pomoc veterináře

Min. 4 x 500 Kč =

Nejhorší varianta 3x CŘ 4000 + 500

2.000

12.500

11

Spotřeba pomocného materiálu (čistící prostředky) + další náklady

4 x 500

2.000

2.000

12

Zvýšené náklady na výživu + potravinové doplňky pro kojící fenu

4 x 40 x 10

1.600

1.600

13

Výživa štěňat

16 x 30 (dnů) x 10 (do stáří 2 měs)

16 x 60 (dnů) x 10 (do stáří 3 měs.)

4.800

9.600

14

Odčervování štěňat

16 x 3 (dávky) x 40 Kč/l dávku

1.920

1.920

15

1. vakcinace štěňat

16 x 350 (400)

5.600

6.400

16

2. vakcinace ( průměrně u poloviny štěňat )

8 x 350 (400)

2.800

3.200

17

Poplatky za inzerci

 

1.000

2.000

18

Poštovní poplatky

(4 vrhy x5 zásilek x 20 Kč/l zás ) + (16 x 50) Většinou jde o doporučené zásilky

1.200

1.200

19

Kontrola vrhu (cestovní náklady)

4 x 300, resp. 4 x 1000

1.200

4.000

20

Tetování, čipování

16 x 20 (tetování), resp. 16 x 500 (čipování)

320

8.000

19

Poplatky za vydání PP

16 x 350

5.600

5.600

 

 

Součet za všechny 4 vrhy

85.360

162.780


K těmto nákladům je dále možné připočíst náklady na zaopatření fenek – důchodkyň.

Pro jednoduchost uvažujme v průměru o 4 letech po ukončení produkční doby,

20

Výživa starších fen

4 roky x 365 x 8 Kč/den

11.680

11.680

21

Vakcinace starších fen

4 roky x 350 Kč/1 vakc.

1.400

1.400

22

Ostatní veterinární služby

4 roky x 1.500 /rok

6.000

6.000

 

 

Součet

19.080

19.080


Pozn. Někteří chovatelé se snaží tyto dodatečné náklady redukovat odprodejem nebo darováním starší fenky. Já osobně považuji tento postup za velmi tvrdý vůči fenkám, které mnohdy obdaří svého držitele řadou pěkných štěňat. Věřím tomu, že většina chovatelů dochovává starší fenky. Připouštím, že někdy však musí chovatel z  „kapacitních“ nebo finančních důvodů zvolit i toto řešení. Je to přijatelné tam, kde se pro fenku najde vhodný nový majitel (např. starší člověk, který je vděčný i za staršího kavalíra přenechaného zdarma nebo za symbolickou cenu, tj. člověk, který už by vzhledem ke svému věku mladého pejska nemohl mít).


Při průměrném počtu 16 štěňat na 1 fenu se dopracujeme k průměrným minimálním a maximálním nákladům na odchov jednoho štěněte:


a) bez započítání budoucích nákladů na zaopatření fenek důchodkyň

min. náklady = 85.360 / 16 = 5.335,- Kč / 1 štěně

max. náklady = 162.780 /16 = 10.174,- Kč /1štěně

průměr z obou krajních variant = 7.754,- Kč / 1 štěně.


b) se započítáním budoucích nákladů na zaopatření starších fenek

min. náklady = 104.440 /16 = 6.528,- Kč / štěně

max. náklady = 181.890 / 16 = 11.368,- Kč/ 1 štěně.

průměr z obou variant = 8.948,- Kč / 1 štěně.


Poslední skupinou nákladů, které se také mohou více či méně promítnout do ceny štěňat, jsou náklady spojené s výstavními aktivitami chovatele.

Nejde o náklady nezbytně nutné, přesto u kvalitních chovných jedinců jde o velmi významnou položku, která chovatele finančně značně zatěžuje. Na výstavy však jezdíme ne proto, že musíme, ale proto, že nás to těší nebo mělo by nás to těšit. Na druhou stranu štěňata po výstavně úspěšných rodičích by měla být logicky vzato dražší, neboť kvalita rodičů byla opakovaně prověřena a ohodnocena různými posuzovateli a lze předpokládat, že i štěňata zdědí určité kvality po svých rodičích.

Promítnout náklady spojené s absolvováním výstav a případným ziskem titulů šampion do ceny je hodně problematické. Na tuto kalkulaci, která je čistě teoretická, může mít každý jiný názor.

Přesto zkusme provést zjednodušenou úvahu.

Pro dosažení titulu národní šampion je třeba ziskat 4 ocenění výborný 1 + CAC. Je pravda, že některý kvalitní jedinec při dostatečně velké dávce štěstí nebo jiných „příznivých okolnostech“ může titul šampiona získat účastí na pouhých 4 výstavách. To však bude vzácná výjimka. Většinou se musí pejsek či fenka (u fenek to platí dvojnásob) zúčastnit více výstav. Dejme tomu, že v průměru může uspět při každé 3 až 4 výstavě. To znamená, že pro zisk titulu šampion musí absolvovat 12 až 16 nebo také více výstav. Při současných výstavních poplatcích (400 až 700 Kč na tuzemských výstavách a přes 1.000 Kč na zahraničních) a souvisejících cestovních nákladech, lze opět pro jednoduchost počítat s průměrným nákladem na 1 vystavení 1.000 Kč. Celkové výdaje za 12 až 16 výstav budou 12 až 16 tis. Kč. Položíme-li rovnítko mezi těmito výstavami a ziskem titulu nár. šampion a týká-li se to chovné fenky, lze říci, že každý titul šampion, kterým se psí matka honosí, navýší cenu každého štěněte min. o 1.000,- Kč. Ve skutečnosti však mohou být náklady ještě vyšší.

Na základě uvedených hodnot a kalkulací lze říci, že cena štěněte kavalíra (bez významnější vady) v rozmezí 10 – 13 tis. Kč u štěňat po rodičích bez výstavních ambicí nebo nevystavovaných a v rozmezí 13 až 16 tis. Kč po rodičích výstavně aktivních, případně ověnčených nějakým tím šampionem, je v našich podmínkách plně ekonomicky odůvodnitelná. Samozřejmě, že štěňata po špičkových rodičích nebo po jedincích geneticky mimořádně cenných se prodávají za ještě vyšší ceny.


Neuvádím to proto, abych zde prováděl chladné úvahy o tom, jak zpeněžit štěně kavalíra. Jsem si vědom, že tímto svým příspěvkem se dotýkám dosti citlivého tématu, a že mnoho věcí spojených s chovem psů prostě nejde převádět do podoby čísel a peněz.

Účelem tohoto článku je upozornit chovatele na materiální vklady, kterým se při odchovu čistokrevných štěňat nevyhnou a pomoci si uvědomit důležité okolnosti, na které by si měli vzpomenout při prodeji štěňátka. Těm, kteří štěňata sami neodchovávají, ale zvažují zakoupení čistokrevného Kavalíra, umožní tento článek nakouknout trochu pod pokličku chovatele a pochopit že ceny, které bývají za štěňátka většinou požadovány, jsou opodstatněné.


Všechny položky, které jsem doposud uvedl, se týkaly přímých finančních výdajů, které je nutné v rámci chovatelské činnosti uhradit, tj. vynaložit.

To co do toho vkládá chovatel sám, je spousta práce, času, zanícení pro věc, starostlivost, vědomosti, zkušenosti a samozřejmě láska ke zvířatům, konkrétně ke psům. Tyto vklady každého zodpovědného a poctivého chovatele se už vůbec nedají finančně vyjádřit. A upřímně řečeno naprostá většina těchto vkladů zůstává při prodeji štěňátka neuhrazena.


ing. Radomír Uher